Ogólne handlowe warunki używania usługi Webity.pl

Usługa Webity.pl służy do wytwarzania i aktualizacji stron internetowych, w szczególności dla firm.

1. Administrator i autor systemu redakcyjnego
Administratorem usługi jest IRISOFT, sp. z o. o., REGON: 36332275, Republika Słowacka
Spółka jest zapisana w rejestrze handlowym, prowadzony przez wojewódzki rząd w Trenczynie, Republika Słowacka. Paragraf: Sro, teczka – nr: 14274/R

Autorem systemu redakcyjnego FLOX CMS jest IRISOFT, sp. z o. o. FLOX CMS jest intelektualną własnością spółki. Spółka jest właścicielem kodów źródłowych i ma wyłączność do zmian bądź ulepszeń systemu.

Użytkownik usługi Webity.pl jest zobowiązany do finansowej rekompensaty w przypadku jakiegokolwiek naruszenia wzajemnej współpracy i niewłaściwego działania w stosunku do praw autorskich. Prawo do naliczenia szkody ma IRISOFT, sp. z o. o.

2. Dalsze postanowienia

 • Administrator jest zobowiązany do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. Oferowane dane będą używane tylko przy wzajemnej komunikacji, lub w celu realizacji zamówionych usług.
 • Administrator zachowuje prawo do zmian Ogólnych handlowych warunków usługi Webity.pl według swojej potrzeby.
 • Administrator za pomocą e-maila informuje użytkownika o procesie rejestracyjnym w usłudze Webity.pl.
 • Administrator informuje e-mailom użytkownika także o prawidłowej rejestracji, o ukończeniu okresu próbnego, o potrzebie wypełnienia danych niezbędnych do faktury, o uregulowaniu płatności za usługi, informuje o zapłaceniu należności, prześle fakturę pro forma i fakturę, informuje o zlikwidowaniu stron internetowych utworzonych w usłudze Webity.pl itp.. Administrator e-mailom informuje o nowościach usługi Webity.pl i ofertach.
 • Użytkownik usługi Webity.pl używa przez opłacony przez siebie okres czasu system redakcyjny FLOX CMS razem z przestrzenią na serwerze i innymi usługami, przy czym nie jest właścicielem licencji systemu redakcyjnego FLOX CMS. W przypadku zainteresowania użytkownik może za jednorazową dopłatę kupić licencję systemu redakcyjnego FLOX CMS. Jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z nami.
 • Administrator będzie się starać o maksymalną funkcjonalność i dostępność oferowanej usługi.
 • Administrator nie gwarantuje, że usługa Webity.pl spełni specyficzne żądania klienta, w przypadku zainteresowania zwiększeniem funkcjonalności strony www zamówienie będzie indywidualnie liczone jako tworzenie strony www na życzenie.
 • Administrator nie odpowiada za szkody wyrządzone stratą lub uszkodzenie zapisanych danych, czy za brak ciągłości w oferowaniu usługi.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za zapisanie zawartości swojej strony www w formacie tekstowym.
 • Użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie umyślnie działać na szkodę systemu lub nie będzie w żaden inny sposób prowadzić do przeciążeń serwera.
 • Oferowane usługi i ich rozmiar objęty jest aktualnym cennikiem, który jest zamieszczony na stronie internetowej administratora.
 • Administrator usługi oferuje niższą cenę za strony www przeznaczone do celów niekomercyjnych, strony osób fizycznych. Jeżeli użytkownik zdecyduje się zmienić charakter strony na komercyjny, jest zobowiązany poinformować o tym natychmiast administratora usługi. Użytkownikowi będzie doliczona adekwatna suma za używanie strony www do celów komercyjnych.
 • Sankcje za nieuregulowanie faktur bądź nie opłacenie ponownej aktywacji objęte są aktualnym cennikiem, który jest zamieszczony na stronie internetowej administratora.
 • Użytkownik jest obowiązany w świetle obowiązujących przepisów umieszczać na stronie www (np. w dziale Warunki handlowe): swoje dane, nazwę firmy, adres, cenę towaru i usług, doliczony podatek, koszty dodatkowe, jeżeli istnieją informacje o płatnościach, dostawie, ofercie; istniejące prawo i warunki, na podstawie których można odstąpić od umowy zawartej na odległość; okres czasu trwania oferty.
 • Administrator nie jest odpowiedzialny za zawartość stron www utworzonych przez użytkowników

3. Referencje Waszej strony www
Na każdej stronie internetowej wygenerowanej przez usługę Webity.pl jest krótki tekstowy link do usług Webity.pl i autora usługi. Jeżeli użytkownik nie chce mieć na swojej stronie linku do usług Webity.pl, może zamówić sobie dodatkowa usługę – „Usunięcie stopki Webity.pl ze strony” wypełniając formularz zamówienia. Administrator usługi Webity.pl może umieścić hiperlinki i przykładową stronę użytkownika do celów reklamy, np. na stronach administratora, w informacjach druku lub w jakiejkolwiek innej formie reklamy.

4. Okres próbny
Użytkownik ma do dyspozycji 15 dni na przetestowanie i wypróbowanie usługi za darmo. Od razu po zamówieniu usługi przez użytkownika ( za pomocą formularza zamówieniowego na Webity.pl, w systemie redakcyjnym FLOX, lub za pomocą e-mail), stan usługi przechodzi do przedpłaconego okresu a administrator wysyła użytkownikowi fakturę pro forma (Wezwanie do zapłaty). Użytkownik nie może dalej wykorzystywać pozostałych darmowych dni, dlatego że usługa przechodzi do płatnego okresu.

5. Sankcje za nieuregulowanie faktury

 • 15 dni po terminie płatności usunięcie strony z serwisu, zakaz dostępu do systemu.
 • 28 dni po terminie płatności odebranie domeny, ewentualnie internetowego adresu, wymazanie bazy danych internetowej strony i z serwera FTP.

6. Zakończenie usługi
Administrator zachowuje prawo zakończyć oferowaną usługę bez podawania powodu pod niżej wymienionymi warunkami:

 • Strony naruszają prawo państwa, w którym usługa jest oferowana albo są w konflikcie z moralnością, oferujące materiał pornograficzny (zdjęcia, filmy, tekst).
 • Jeżeli na stronach jest oferowane nielegalnie pozyskane oprogramowanie, lub podobne produkty, jeżeli celem jest sprzedaż lub oferowanie go osobom trzecim.
 • Zawartość stron narusza dobre imię administratora.
 • Strony nie są aktywne, na stronach nie były więcej niż dwa miesiące zarejestrowane żadne odwiedziny (ten warunek nie obejmuje płacących użytkowników).
 • Przy rejestracji strony podany został nieistniejący adres e-mail.
 • Użytkownik narusza ogólne handlowe warunki używania usługi Webity.pl.
 • Strony są ukierunkowane na rozsyłanie niechcianych e-mailów (spam), lub publiczne chat-strony.
 • Strony ekstremalnie przeciążają systemy baz danych.
 • Strony zawierają nadmierną ilość filmowych i muzycznych plików (mp3, mpeg, avi, itd.)

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach Administrator nie ma obowiązku zwrotu przedpłaconych pieniędzy. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu subskrypcji na żądanie użytkownika, dostawca usług nie jest zobowiązany do zwrotu subskrypcji.