Grupy użytkowników

Użytkowników strony można łączyć w grupy i tak tworzyć grupy użytkowników z różnymi prawami do administracji strony. Nową grupę wytworzycie w taki sposób:

  1. przejdźcie do zakładki „Ustawienia”.
  2. kliknijcie na przycisk „Grupy” i „Nowa grupa”.
  3. wpiszcie nazwę grupy.
  4. w polach do zaznaczenia wypełnijcie te pola, które mają dać prawa całym grupom. (jedna grupa może np. tylko dodawać zawartość, inna może ją także edytować lub usuwać.
  5. kliknijcie przycisk „Utworzyć”.
  6. prawa do administrowania strony pojedynczych grup możecie w każdym czasie zmieniać.
  7. dalszym krokiem jest przydzielenie grupie pozycji w menu. Możecie jej przydzielić tylko możliwość edycji niektórych pozycji w menu na przykład aktualności, artykuły. Katalog produktów może być administrowany tylko przez administratora.
  8. przejdźcie do zakładki strony. Kliknijcie na wszystkie te pozycje w menu, do których dana grupa ma mieć dostęp i możliwość edycji, następne we „Właściwościach strony”, w polu „Administratorzy” zaznaczcie także daną grupę. Jeżeli później zaloguje się członek grupy, zobaczy w menu tylko te pozycje, które może edytować.

Funkcje Webity.pl:

Start Standard Sklep