Statystyki

Jeżeli jesteście płacącym klientem Webity.pl usługi są także statystyki wizyt Twojej strony www. Do Waszej strony zyskacie następujące rodzaje statystyk: miesięczne, dzienne, godzinowe, o adresach URL, o wejściach i wyjściach na Waszą stronę, informację o miastach, z których były odwiedziny Waszej strony, odsyłających stron, rodzaje przeglądarek, państwa, z których były odwiedziny Waszych stron.

Funkcje Webity.pl:

Start Standard Sklep