Wprowadzanie i aktualizacja tekstów i obrazków

Jak wprowadzić tekst do strony?

 1. Utwórzcie „Nową stronę” i jako główny dział wybierzcie „Edytor tekstowy”.
 2. Po kliknięciu na przycisk „Utworzyć” wyświetli się okno „Edytoru tekstowego”.
 3. Wprowadźcie tekst i zapiszcie.

Inne możliwości pracy z Edytorem tekstowym:

Rozmieszczenie obrazków w tekście
możecie ustawić w zakładce „Obrazki”. Zanim skorzystacie z zakładki Obrazki, upewnijcie się, że zmiany dokonane w Edytorze tekstowym zostały zapisane!

Wprowadzanie hiperłączy:

 1. W Edytorze tekstowym napiszcie tekst, który ma przekierowywać na dany plik.
 2. Zaznaczcie tekst kursorem myszy.
 3. Kliknijcie na przycisk „Wstaw/Edytuj łącze” (5 przycisk od prawej)
 4. W oknie o nazwie „Łącze” zostawcie wybrany typ łącza jako URL, wybierzcie protokół według potrzeby, dodajcie dany adres URL i kliknijcie OK.
Jeżeli firma ma więcej stron prezentujących swoje produkty (tzw. Microsite), strony będą nawzajem wymieniać swoje linki. Wynikiem tego będzie większa liczba odwiedzin tej strony. Stworzycie własne linki zwrotne na strony o podobnej tematyce, jeżeli mają dobry pagerank, to efektem wymiany linków będzie polepszenie rankingu Waszej strony i wyników wyszukiwania w pełnotekstowych wyszukiwarkach (np. Google).

Praca z systemem FLOX link

Przy pomocy tego narzędzia będziecie mogli utworzyć wewnętrzne hiperłącza w ramach Waszej strony www. Procedura jest podobna jak przy tworzeniu klasycznego hiperłącza.
 1. Napiszcie tekst - tekst łącza
 2. Zaznaczcie tekst kursorem myszy
 3. Kliknijcie na przycisk „Insert/Edyt FLOX link” (6 przycisk od prawej)
 4. W oknie „Wstaw wewnętrzne hiperłącze” wyświetli się lista wszystkich pozycji w menu – w formie identyfikatora URL (z myślnikiem)
 5. Kliknijcie na wybraną pozycję, która ma być wyświetlana na Waszej stronie po użyciu hiperłącza i kliknijcie OK.
Możliwości używania FLOX link:
- stworzycie 1 stronę z ogólnymi warunkami handlowymi a link do niej umieścicie na każdej podstronie
- jeżeli tworzycie ukryte strony z funkcjonującym adresem URL, to one nie wyświetlą się w menu na stronie. Napiszecie na jednej stronie tekst, który będzie odnosić się do innych stron i stworzycie do niego linki

Uwaga jeżeli zmienicie identyfikator URL na stronie, do której nawiązują linki FLOX, zmienicie wszystkie linki FLOX, ponieważ wszystkie inne będą nieważne.

Wprowadzanie odsyłaczy do tekstów

Co to jest odsyłacz? Odsyłacz służy do wytworzenia łącza w ramach jednej strony. Na początku strony umieścicie na przykład listę produktów według nazwy a niżej w tekście ich dokładny opis. Jeżeli klienta interesuje konkretny produkt z listy, kliknie na jego nazwę a strona ustawi się na tą część tekstu, gdzie dany produkt jest opisany, nie trzeba zbędnie przewijać strony.

Utworzenie odsyłacza:
 1. Do edytora tekstowego najpierw wprowadźcie cały tekst. Odsyłacz używa się zwłaszcza do długich tekstów.
 2. U góry, na początku tekstu, utwórzcie „Punkty odniesienia”, np. listę produktów, czy listę najczęściej zadawanych pytań.
 3. Ustawcie kursor myszy na nazwę pierwszego produktu. W tym miejscu będziemy dodawać odsyłacz.
 4. Kliknijcie na ikonę „Wstaw/Edytuj odsyłacz” (2 przycisk od prawej)
 5. Jako nazwę odsyłacza podajcie nazwę pierwszego produktu – w formie z myślnikami i bez polskich znaków (diakrytyka) lub np. odsyłacz1, odsyłacz2…). W tekście utworzy się ikona kotwicy.
 6. Przejdźcie do początku strony, gdzie jest lista produktów, pytań – zaznaczcie myszą tą nazwę produktu, nad którą pracujemy.
 7. Kliknijcie na ikonę „Wstaw/Zmień łącze”.
 8. Jako typ łącza – wybierzcie „Odsyłacz na tej stronie”. Wybrać odsyłacz według nazwy odsyłacza (w tym miejscu wybierzcie z rozwijanego menu tą nazwę produktu, dla której tworzyliśmy odsyłacz).
Praca z tabelą

Tabele wprowadza się do strony przy pomocy Edytora tekstowego – służy do tego ikona „Wstaw/Edytuj tabele” (4 ikona od prawej)
 • Ustawcie dowolną liczbę wierszy i kolumn.
 • Szerokość tabeli – jeżeli ustawicie 100 %, tabela zostanie dopasowana do szerokości strony. Możecie spróbować wpisać 90,8 % lub np. 450 pikseli.
 • Obramowanie = 1 (w tym przypadku tabela będzie mieć łagodne obramowanie)
 • Obramowanie = 0 (tabula ma wyraźniejsze obramowanie)


Kiedy utworzycie tabelę, wprowadźcie do niej dane ręcznie pojedynczo do okienek bądź skopiujcie do poszczególnych okienek skrótem klawiaturowym CTRL+C

Właściwości tabeli zmieniacie w ten sposób: zaznaczcie kursorem myszy komórki tabeli, które chcecie zmienić. Po kliknięciu prawego przycisku myszy wyświetli się Wam menu pracy z tabelą (Wstaw/Usuń wiersz, Wstaw/Usuń kolumnę itd.). możecie zmienić ustawienia także dla całej tabeli – zmienić obramowanie, szerokość itd.

Wprowadzanie hiperłączy
Praca z systemem FLOX link
Wprowadzanie odsyłaczy do tekstów
Praca z tabelą

Funkcje Webity.pl:

Start Standard Sklep