Znak wodny

Posiadasz fajne zdjęcia a nie wiesz jak je zabiezpieczyć? Właśnie funkcja wodnego znaku służy do ochrony zdjęć przed ich nieautoryzowanym użyciem na innych stronach www.

Znak wodny wyświetla się na fotografiach i grafikach wkładanych za pomocą edytora tekstowego – zakładka Obrazy blok Fotogaleria i Produkty. Domyślnie znak wodny wyświetli się w prawym dolnym rogu grafiki.

Nie wyświetli się na grafikach zapisywanych do strony przez Tekstowy edytor i Rozdziały, jeżeli grafikę umieszczamy na stronie za pomocą ikony „Zapisz/Edytuj Obrazek”.

Aby znak wodny został wyświetlony grafika musi mnieć szerokość większą niż 100px. Jeżeli obrazek jest większy znak wodny zostanie wyświetlony. Jeżeli obrazek jest większy niż 100px na przykład 150px jest już na tyle większy aby można było go skopiowac i używać.

Jak wstawić do zdjęć na mojej stronie znak wodny?
1. Stwórz własne logo bądź inny znak ochronny – np. nazwa Twojej strony, i zapisz go jako plik w formacie JPG.
2. Obrazek zapisz na stornie w sekcji PLIKI - Moje pliki.
3. W USTAWIENIA – Główne ustawienia – Znak wodny odszukaj plik na serwerze.
4. Szerokość znaku wodnego – polecamy rozmiar 33%.

Funkcje Webity.pl:

Start Standard Sklep